Reafin
051 466 466
English

REAFIN
nepremičninski inženiring d.o.o.
Vikrče 31b
SI-1211 Ljubljana-Šmartno
Slovenija
gsm.: 051 466 466
e-mail

Alternativne energetske rešitve

  • fotovoltaični in termo-solarni sistemi za individualne in kompleksne stanovanjske in poslovne projekte;
  • sistemi kogeneracije in sistemi ogrevanja z biomaso;
  • vetrna energija –manjši sistemi;
  • gradnja pasivnih hiš in stanovanj;
vpis v sodni register Srg 2005/01788 št.vl.. 1/07976/00
osnovni kapital 8.763,- €
ID za DDV SI89804945
matična št. 2155532

trans.rač. pri NLB d.d. štev.

trans.rač. pri Probanki d.d.

02011-0255353872

25100-9720403138